Obliczanie Masy Brylantów - DiamentówWybierz formę szlifu:
Średnica w mm:
Wysokość w mm:
Szerokość w mm:
Długość w mm:
function sprawdzDane(pole) {pole.value=pole.value.toString().replace(/\$|\,/g,'.');if(pole.value.length==0) {return false;} wzor=/(^\d+$)|(^\d+\.\d+$)/;if(!wzor.test(pole.value)) {window.alert("Wpisz poprawn wartość - tylko liczby!");pole.focus();return false;} pole.value=FormatWaluty(pole.value);return true;} function FormatWaluty(num) {num=num.toString().replace(/\$|\,/g,'');if(isNaN(num)) {num="0";} sign=(num==(num=Math.abs(num)));num=Math.floor(num*1000+0.50000000001);cents=num%1000;num=Math.floor(num/1000).toString();if(cents<10) cents="0"+cents;if(cents<100) cents="0"+cents;return(((sign)?'':'-')+num+'.'+cents);} function sprawdzFormularz() {if(document.kalk.typ.value=="1") {if(document.kalk.srednica.value.length==0||document.kalk.wysokosc.value.length==0) {alert("Wypenij wymagane pola - średnic i wysokość!");return false;}} else if(document.kalk.typ.value=="2") {if(document.kalk.szerokosc.value.length==0||document.kalk.wysokosc.value.length==0||document.kalk.dlugosc.value.length==0) {alert("Wypełnij wszystkie wymagane pola - wysokość, szerokość i długość!");return false;}} else if(document.kalk.typ.value=="3") {if(document.kalk.szerokosc.value.length==0||document.kalk.wysokosc.value.length==0||document.kalk.dlugosc.value.length==0) {alert("Wypełnij wszystkie wymagane pola - wysokość, szerokość i długość!");return false;}} else if(document.kalk.typ.value=="4") {if(document.kalk.szerokosc.value.length==0||document.kalk.wysokosc.value.length==0||document.kalk.dlugosc.value.length==0) {alert("Wypełnij wszystkie wymagane pola - wysokość, szerokość i długość!");return false;}} else if(document.kalk.typ.value=="5") {if(document.kalk.szerokosc.value.length==0||document.kalk.wysokosc.value.length==0||document.kalk.dlugosc.value.length==0) {alert("Wypełnij wszystkie wymagane pola - wysokość, szerokość i długość!");return false;}} else {return false;} return true;} function ustawPola() {if(document.kalk.typ.value=="1") {document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.szerokosc.disabled=true;document.kalk.dlugosc.disabled=true;document.kalk.srednica.disabled=false;document.kalk.wysokosc.disabled=false;document.kalk.przycisk.disabled=false;} else if(document.kalk.typ.value=="2") {document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.srednica.disabled=true;document.kalk.wysokosc.disabled=false;document.kalk.szerokosc.disabled=false;document.kalk.dlugosc.disabled=false;document.kalk.przycisk.disabled=false;} else if(document.kalk.typ.value=="3") {document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.srednica.disabled=true;document.kalk.wysokosc.disabled=false;document.kalk.szerokosc.disabled=false;document.kalk.dlugosc.disabled=false;document.kalk.przycisk.disabled=false;} else if(document.kalk.typ.value=="4") {document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.srednica.disabled=true;document.kalk.wysokosc.disabled=false;document.kalk.szerokosc.disabled=false;document.kalk.dlugosc.disabled=false;document.kalk.przycisk.disabled=false;} else if(document.kalk.typ.value=="5") {document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#FFFFFF";document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.srednica.disabled=true;document.kalk.wysokosc.disabled=false;document.kalk.szerokosc.disabled=false;document.kalk.dlugosc.disabled=false;document.kalk.przycisk.disabled=false;} else {document.kalk.srednica.disabled=true;document.kalk.wysokosc.disabled=true;document.kalk.szerokosc.disabled=true;document.kalk.dlugosc.disabled=true;document.kalk.przycisk.disabled=true;document.kalk.srednica.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.wysokosc.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.szerokosc.style.backgroundColor="#ecebeb";document.kalk.dlugosc.style.backgroundColor="#ecebeb";}} ustawPola();