Diamenty Inwestycyjne


Diamenty, podobnie jak złoto, akcje czy obligacje mogą być niezłą inwestycją. Tym bardziej, że ich cena jest stosunkowo stabilna, a spadek ich wartości jest niemalże niemożliwy, ze względu na wyczerpujące się na świecie złoża tych szlachetnych kamieni.

Oczywiście diamenty inwestycyjne muszą przedstawiać jak najwyższą wartość. Dlatego też są to diamenty o jak najwyższej ocenie wg zasady 4C. Rzadkość kamienia, wysoka jakość oraz precyzyjny szlif mają wpływ na jego wartość, a także fakt, że w przeciągu kilku lat, ta może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. W przypadku diamentów kolorowych najważniejszych czynnikiem wśród 4C jest kolor oraz jego nasycenie. Popyt determinuje podaż, dlatego też kolekcjonerzy bardzo często tworzą kolekcję diamentów zgodnie z pewnym algorytmem lub kluczem, opierając się o np. masę diamentu, szlif, czy jego barwę. Masa w przypadku dużych diamentów ma znaczenie kluczowe, im jest większa, a jakość diamentu lepsza, tym jego wartość jest większa ze względu na duży popyt.

Diamenty, które nie posiadają certyfikatu nie przedstawiają wartości inwestycyjnej, bowiem ta jest w tym przypadku niemierzalna. Kolekcje diamentów powinny mieć laserowe inskrypcje, szczególnie, jeżeli wśród nich są kamienie o tej samej masie. Sprzedaż diamentu bez certyfikatu i inskrypcji jest trudniejsza, często wartość kamienia jest zaniżona od tej rzeczywistej, przez to kamień przestaje być opłacalny jako kamień inwestycyjny.

Kamień inwestycyjny musi spełniać podstawowe kryteria:
musi być kamieniem o odpowiedniej masie, czystości, barwie, szlifie
musi posiadać certyfikat wydany przez instytut uznany międzynarodowo (GIA, IGI, HRD, DPL czy GRS)

Ceny diamentów ustalane są na giełdzie i prezentowane w systemie RAPAPORT. Ceny hurtowe różnią się od detalicznych i to na ich podstawie opiera się światowy handel diamentami. Inwestycja lokowana w kamieniach szlachetnych nie jest inwestycją krótkoterminową. Ceny diamentów stabilnie, ale jednak rosną, co pozwala na osiągnięcie pewnego zysku, jednak w dłuższej perspektywie czasu. Należy pamiętać, iż handel diamentami odbywa się zawsze w dolarach, a istotne dla dobrego zakupu jest nie tylko znalezienie odpowiedniej ceny, ale i odpowiedniego dostawcy, który zagwarantuje dostęp do usług dodatkowych. Na rynku działają firmy, np. takie jak nasza GemUR, które zapewniają pomoc, począwszy od zakupu, aż po pomoc w ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem.

Wykres1

Ostatnie informacje z kompanii wydobywczych mówią o tym, że obserwuje się znaczący spadek jakośći surowca jakim są diamenty. To powoduje, iż cena diamentów, które są już dostępne na rynku znacząco wzrasta. Widać to zresztą w ostatnich latach, gdzie wzrost cen był najbardziej dynamiczny. Wpływ na ceny diamentów mają jednak nie tylko informacje od firm wydobywczych, ale również sytuacja światowa, zmiany klimatyczne, a także sytuacja polityczna w krajach, w których diamenty się wydobywa. W ostatnich latach obserwuje się również wzmożoną likwidację wyrobisk, które stają się nierentowne ze względu na trudne wydobycie, a także na bardzo niską jakość kamieni.

Wykres1

Analitycy jednoznacznie twierdzą, iż w najbliższym czasie ceny diamentów tak bezbarwnych jak i kolorowych będą systematycznie rosnąć. Wpływ na to mają nie tylko warunki pogodowe, czy polityczne, ale przede wszystkim malejąca podaż i rosnący popyt. W przypadku diamentów kolorowych również przewiduje się wzrost cen.

Decydując się na zakup diamentów, trzeba być przygotowanym na stosunkowo wysoką inwestycję. Niemniej, nie jest konieczne inwestowanie setek tysięcy dolarów, bowiem bardziej popularne kolory czy też bezbarwne diamenty także w najbliższym czasie zagwarantują pewien stabilny zysk. Diamenty żółte, które zbliżone są ceną do bezbarwnych, mogą dać nawet kilkunastoprocentowy zysk w skali roku. Niemniej jednak rynek diamentów jest bardzo złożonym rynkiem, znalezienie nowego złoża, bogatego w ten surowiec, pozwoli obniżyć ceny, z drugiej zaś strony zalanie kolejnych kopalń lub zubożenie wydobycia znacząco wpłynie na podniesienie cen. Kupując diamenty warto wybrać solidnego, rzetelnego i doświadczonego partnera w tym biznesie, jakim bezwątpienia jest GemUR.

Wykres3

Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, również inwestycja w diamenty wymaga analizy oraz odpowiednich przemyśleń. Analiza inwestycyjna, analiza potrzeb i przyszłościowa analiza konsumpcyjna pozwalają znaleźć tak zwany złoty środek. Wybór konkretnego kamienia jest niezwykle istotny dla całego procesu inwestycyjnego, bowiem od niego będzie zależał wynik finansowy osiągnięty w określonym czasie. Nie każdy typ diamentu jest dobry, jeśli chodzi o wybór inwestycyjny.

Pierwszym krokiem do inwestycji jest oczywiście określenie wielkości funduszy, jakie się chce zainwestować w zakup diamentu. Kwota, a także ilość zakupionych za tę kwotę materiałów jest kluczowa, bowiem inwestycja w jeden kamień może być lepszą inwestycją niż w kilka mniejszych kamieni i odwrotnie. Większe i cięższe kamienie szybciej drożeją i trzymają cenę, jednak ich sprzedaż wymaga sprzedaży całości w jednym pakiecie. Mniejsze kamienie można wyprzedawać częściowo.

Kolejnym istotnym czynnikiem dla inwestycji jest oczywiście cena zakupu. Ta zbliżona w danym momencie do wartości z cennika RAPAPORT jest uznawana za cenę korzystną. Dlatego też jakość kamienia z porównywalną ceną zakupu do tej z RAPAPORT to idealny wstęp do dobrej i udanej inwestycji.

Wykres4

Wpływ na wartość, a także późniejszą cenę diamentu ma oczywiście certyfikat. Ten, wystawiony przez GIA jest najbardziej poszukiwany i najchętniej wybierany. Diamenty inwestycyjne powinny być również laserowo oznaczone inskrypcją, pozwala to na ich identyfikację oraz łatwiejszą późniejszą sprzedaż.

Aby inwestycja się udała, konieczna jest bardzo duża wiedza na temat rynku diamentów oraz późniejszych ruchów sprzedażowo-zakupowych. Odpowiedni dostawca, który posiada pozycję i gwarantuje pewność dostawy pozwala później również zakupione diamenty sprzedać z zyskiem. Szeroka oferta zakupowa, fachowe doradztwo, a także odpowiednia wycena i dyskont to sprawy kluczowe dla każdej inwestycji w te drogocenne kamienie. Nasza firma, która obraca tymi kamieniami od ponad 50 lat, posiada możliwość ich depozytu oraz świadczy szereg innych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą Brylantów Inwestycyjnych w naszym Sklepie