1 200,00 PLN
( Cena Netto nie zawiera podatku Vat. 23% )

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących sie ubezpieczaniem towarów postaci metali szlachetnych (platyna, złoto, srebro), wyrobów z metali szlachetnych, surowych szlachetnych kamieni kolorowych (szmaragd, szafir, rubin, spinel, topaz, akwamaryna, itp.), szlifowanych szlachetnych kamieni kolorowych, surowych diamentów naturalnych, szlifowanych diamentów naturalnych, pereł i substancji pochodzenia organicznego, wyrobów jubilerskich z wyżej wymienionymi kamieniami, monet, zegarków itp.

Po wnikliwej analizie całości zagadnień, przeanalizowaniu obszerności materiału szkoleniowego doszliśmy do wniosku, iż kurs dla pracowników zakładów i firm ubezpieczeniowych powinien trwać minimum 30 godzin lekcyjnych, co przekłada się na 3 dni nauczania. Aby nie komplikować kursantom obowiązków służbowych i życia prywatnego możemy robić szkolenia, np. w dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne wskazane przez Państwa. Parokrotnie już organizowaliśmy szkolenia dla pracowników różnych firm i szkolenia trzydniowe od piątku od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 18.00 dawały zadowalające wyniki. Planowane szkolenie winno się odbywać w grupach od 5 - 10 osób, gdyż taka ilość kursantów pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich. Nasza szkoła dysponuje pełnym materiałem porównawczym i szkoleniowym we wszystkich dziedzinach z zakresu gemmologii i jubilerstwa. Posiadamy także najnowszej klasy sprzęt i urządzenia do oceny i wyceny kamieni kolorowych i diamentów.

Jak już wspomniałem kurs trwa trzy dni. Zajęcia rozpoczynają się co dziennie o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 17.00 lub 18.00 z przerwą na obiad. Poniżej przedstawiam skrócony program zajęć na każdy z poszczególnych dni.

Dzień pierwszy: rozpoznawanie metali szlachetnych, rozpoznawanie polskich i zagranicznych cech probierczych, rozpoznawanie sfałszowanych cech probierczych, wycena metali szlachetnych, ocena i wycena wyrobów z metali szlachetnych, podstawowe badanie metali szlachetnych, ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Dzień drugi: rozpoznawanie surowych i szlifowanych kamieni szlachetnych, podstawowe szlachetne kamienie kolorowe na rynku polskim i europejskim, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, oceny i wyceny w/w zagadnień.

Dzień trzeci: rozpoznawanie, ocena i wycena surowych oraz szlifowanych diamentów luzem i w oprawie, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne.