1 200,00 PLN
( Cena Netto nie zawiera podatku Vat. 23% )

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów celnych zajmujących się odprawą towarów importowanych, eksportowanych, tranzytowych w postaci metali szlachetnych (platyna, złoto, srebro), wyrobów z metali szlachetnych, surowych szlachetnych kamieni kolorowych (szmaragd, szafir, rubin, spinel, topaz, akwamaryna, itp.), szlifowanych szlachetnych kamieni kolorowych, surowych diamentów naturalnych, szlifowanych diamentów naturalnych, pereł i substancji pochodzenia organicznego, wyrobów jubilerskich z wyżej wymienionymi kamieniami, monet, zegarków itp.

Po wnikliwej analizie całości zagadnień, przeanalizowaniu obszerności materiału szkoleniowego doszliśmy do wniosku, iż kurs dla pracowników urzędów celnych powinien trwać minimum 30 godzin lekcyjnych, co przekłada się na 3 dni nauczania. Aby nie komplikować kursantom obowiązków służbowych i życia prywatnego możemy robić szkolenia, np. w dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne wskazane przez Państwa. Parokrotnie już organizowaliśmy szkolenia dla pracowników różnych firm i szkolenia trzydniowe od piątku od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 18.00 dawały zadowalające wyniki. Planowane szkolenie winno się odbywać w grupach od 5 - 10 osób, gdyż taka ilość kursantów pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich. Nasza szkoła dysponuje pełnym materiałem porównawczym i szkoleniowym we wszystkich dziedzinach z zakresu gemmologii i jubilerstwa. Posiadamy także najnowszej klasy sprzęt i urządzenia do oceny i wyceny kamieni kolorowych i diamentów.

Jak już wspomniałem kurs trwa trzy dni. Zajęcia rozpoczynają się co dziennie o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 17.00 lub 18.00 z przerwą na obiad. Poniżej przedstawiam skrócony program zajęć na każdy z poszczególnych dni.

Dzień pierwszy: rozpoznawanie metali szlachetnych, rozpoznawanie polskich i zagranicznych cech probierczych, rozpoznawanie sfałszowanych cech probierczych, wycena metali szlachetnych, ocena i wycena wyrobów z metali szlachetnych, podstawowe badanie metali szlachetnych, ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Dzień drugi: rozpoznawanie surowych i szlifowanych kamieni szlachetnych, podstawowe szlachetne kamienie kolorowe na rynku polskim i europejskim, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, oceny i wyceny w/w zagadnień.

Dzień trzeci: rozpoznawanie, ocena i wycena surowych oraz szlifowanych diamentów luzem i w oprawie, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne.