Cennik diament闚

CENY KOMISOWE OKR:ΧCH DIAMENTÓW SZLIFOWANYCH 

W USD ZA 1 KARAT - proporcja i wyko鎍zenie bardzo dobre

 (warto軼i w tabeli mno篡my x 100)

       Je瞠li nasz kamie posiada inne proporcj i wyko鎍zenie ni bardzo dobre, za ka盥y stopie poni瞠j odejmujemy po 5 % warto軼i. Na przyk豉d : proporcja dobra i wyko鎍zenie 鈔ednie, w sumie minus 15 % od warto軼i kamienia.

 

Korekta cen za fluorescencj

 

Ceny dla wielko軼i od 6,00 - 10,00 kr

 

 

CENY AKTUALIZUJEMY CO MIESI。

GemUR (0.01 - 0.03 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 12.5 11.1 9.2 8.4 6.3 5.9 4.1
G-H 11.2 9.8 8.3 7.8 5.7 5.2 3.8
I-J 9.9 9.1 7.8 6.8 5.3 4.7 3.2
K-L 7.7 6.5 5.3 4.9 3.3 2.8 2.2
M-N 5.6 4.4 3.5 3.1 2.0 1.7 1.4
MAJ 2007
GemUR (0.04 - 0.07 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 12.9 11.5 9.8 9.2 7.6 6.3 4.6
G-H 11.5 10.2 9.1 8.4 6.8 5.7 4.0
I-J 10.3 9.3 8.3 7.7 5.9 5.2 3.4
K-L 7.9 7.1 6.2 5.6 4.3 3.6 2.5
M-N 5.9 5.4 4.2 3.8 2.7 2.1 1.6
MAJ 2007
GemUR (0.08 - 0.14 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 15.2 13.6 11.3 10,7 8.3 6.5 5.3
G-H 14.3 11.7 10.7 9.7 7.3 5.9 4.7
I-J 12.8 10.1 9.1 8.3 6.2 5.4 4.1
K-L 9.9 8.1 6.8 6.2 4.7 3.8 2.7
M-N 7.2 6.2 5.3 4.8 3.5 2.6 2.0
MAJ 2007
GemUR (0.15 - 0.17 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 19.3 17.3 13.6 11.6 8.6 6.9 5.6
G-H 18.2 15.2 12.2 10.9 7.9 6.3 5.0
I-J 15.2 12.1 11.1 9.6 6.9 5.8 4.4
K-L 12.3 9.7 8.5 7.7 5.3 4.2 3.0
M-N 8.2 7.4 6.4 5.3 4.2 2.9 2.3
MAJ 2007
GemUR (0.18 - 0.22 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 22.6 18.9 17.3 15.2 11.1 8.8 6.2
G-H 20.3 17.0 15.9 14.3 9.7 8.0 5.3
I-J 17.3 15.2 14.1 12.7 8.5 6.8 4.7
K-L 14.4 12.3 11.4 10.1 7.1 5.5 3.7
M-N 12.2 10.1 8.8 7.8 5.9 4.2 2.7
MAJ 2007
GemUR (0.23 - 0.29 kr)

IF-VVS VS SI1 SI2 P1 P2 P3
D-F 34.5 25.6 21.2 17.3 12.2 10.1 7.3
G-H 27.5 21.2 18.8 16.2 11.9 9.9 6.5
I-J 21.1 17.3 15.9 15.3 10.8 7.9 5.1
K-L 17.4 15.4 12.9 12.2 8.3 6.5 4.4
M-N 14.5 12.9 10.8 9.2 6.4 4.7 3.2
MAJ 2007
GemUR (0.30 - 0.37 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 70  62 55 48  44 33 28 20  16 11
E 63  57 51 45  41 32 26 18 14  10
F 59  54 47 42  38 30 24 17 12  9
G 56  50 44 38 33 27 23 15  12  9
H 47  41 35 31 27 24  21 14   11   8
I 36   32  30 27  24  23  20  14  10 
J 29   27  26  23  21  20  18  12  10  7
K 26   24  23  20  18  17  16  11  10  6
L 20   19  18  17  16  15 14  10 
M 18   17 15  14  13  12  10  6
MAJ 2007
GemUR (0.38 - 0.45 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 75  67  60  52  46  27  32  23  18  13 
E 67  62  56  49  43  36  30  22  16  11 
F 63  60  52  46  41  35  29  21  15  11 
G 60  53  47  41  37  32  28  20  14  10 
H 51  46  40  37  34  29  26  19  13 
I 43  39  37 34  31  26  23  17  12 8
J 36 33  32  29  26  23  21  15  11 8
K 32  30  29  26  23  20 18 14  10 
L 28  26  24  22  21  18  16  12 6
M 23 21  20 18  17  15  14  11  6
MAJ 2007

 

GemUR (0.46 - 0.49 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 84  76  70  62  51  39  35  26  19  13 
E 77  71 63  59  47  39  33  24  17  12 
F 72  65  59  52  44  36  32  23  16 12 
G 66  58  53  47  41  35  30  21  20  11 
H 56  49  46  41  38 32  28 19 16  10 
I 48  41  38 35  34  30 26  18  14 
J 38  35  34  31  27  26  24  17 13  9
K 32  30  29  26 23 21  20  19  12
L 27  26 24  23 21  20  18  15  11  7
M 24  22 21  19  18  17  16  14 9
MAJ 2007

 

GemUR (0.50 - 0.69 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 118  95  85  74  68  59  47  31  23  16
E 95  85  79  71  66  56 44  29  22  14
F 86  79  75  67 61  51  40  28  20  13 
G 80  71  67  61  53  45  36  25  19  12 
H 70 62 56 51  45  41  33  23  17  11 
I 57  51  47  42  39  34  31  22  16  10 
J 45  42  40 36  34  31  30 21  17  10
K 40  38  36  31  30  26  25  20 16 9
L 22 21 21 19 19 17 15 14 13 
M 35  28  27  25  24  23  22  13 11
MAJ 2007
GemUR (0.70 - 0.89 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 140  110  101  90  83  77  70  44  28  18
E 111 102  92  83  79  74  66  42  26  17 
F 100  95  85  79  75  70  62  40  24  16
G 93  85  81  74  69  64  56  39  25  16 
H 84  76  71  67  64  60  54  36  23  15 
I 70  65  62  59  56  53  47  34  22  14 
J 54  53  51 48  47  45  42  31  20  14 
K 48  47  45  42  40  37  34  25  19  13 
L 39  37  36  34  33  32  30  19  16 12 
M 36  34  33  31  30  29  27  17  15 11 
MAJ 2007
GemUR (0.90 - 0.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 161 130  122  109  100  93  81  51  36  20 
E 130  122  113  100  95  88  78  50  34  19 
F 124  116  107 95  92 84 75  48  33  19 
G 115  105  99 90  87  79  70  47  31  18 
H 102  96 92  85  82  73  67  43  30  17 
I 85  81  76  73  70  65  59  40  28  16 
J 73  70  69  64  61  57  53  37  26  16 
K 59  57  56  53 50  47  42  30  23  14 
L 51  49  48  47  43  42  39  26  20  13
M 47  45  43  42  40  39  36  25  19  12 
MAJ 2007
GemUR (1.00 - 1.49 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 267  188 168  138  126  105  89  62  41  23 
E 183  170  147  131  120 99  84  59  39  21 
F 168  152  140  125  116  95  80  56   38  20 
G 143  134  129  116  108  89  77  54  36  19
H 113  108  104  98  93  86  75  51  35  18
I 95  92  87  83  80  75  68  47  32  17 
J 80  78  77  72  69  66  62  41  29  17 
K 72 71  69  65  60  57  51  38  26  16
L 65  63  62  59  56  53  47 35  23 15
M 54  53  51  48  45  42  38  29  21  15
MAJ 2007
GemUR (1.50 - 1.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 299  216  203  174  164  140  116  72  44  24 
E 216  203 182  167  156  135  111  69  42  23 
F 201  183  176  159  150 128  104  66  41  21 
G 171  162  155  146  138  116  96 63  39  21 
H 140  134  129  123  119  108  92  60  38  20 
I 119  116  113  108  102  95  83  57  35  19 
J 99  96  93  89  83  78  71  48  32  18 
K 86  83  80  77  72  68  62  44  29  17
L 74  71  68  66  63  60  54  39  27  16 
M 64  62  60  59 54  50  46  34  24  16 
MAJ 2007
GemUR (2.00 - 2.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 443  347  314  261  215  174  140  86  48  26 
E 338  314  264  234  206  170  135  83  47  25 
F 308  266  240  216  200  164  131  80  45  24
G 252  231  207  203  186  155  126  75  44  23 
H 201  180  171  167  155  137  117  71  42  21 
I 230  224  215 203  189  180  161  102  59  20 
J 125  120 116 108  102  96  89  59  35  19 
K 104  101  98  93  87  81  75  51  33  18
L 90 87  84  80  72  68  62  44  32  17 
M 75  73 72  69  59  56  51  36  27  17 
MAJ 2007
GemUR (3.00 - 3.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 659  488  428  347  288  225  164  107  56  29 
E 480  426  347  294  261  213  156  99  54  27 
F 419  345  294  269  248  201  150  93  51  26 
G 330  281  258  249  218  183  146  89  48  25 
H 255  228  218  200  179  156  135  83  47  24 
I 198  185  177  164 144  138  120  77  44  23 
J 158 150  144  134  125  116  102  68  39  23 
K 138  132  126  116  110  96  86  60  36  21 
L 111 107  102  96  87  78  68  47  35  20 
M 93  90  87  83  75  69  60 41  32  19 
MAJ 2007
GemUR (4.00 - 4.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 714  537  471  380  315  248  177  117  62  32 
E 533  471  383  327  285  233  168  110  60  30 
F 467  381  330  297  270  218  162  104  57  29 
G 371  318  288  276  234  195  158  98  54  28 
H 279  255  234  218  188  165  141  92  51  27 
I 215  198  188  177  162  147  129  87  48  26 
J 170  161  153  143  134  120  108  77  45  25 
K 147  140  134  123  113  101  92  68  41  24 
L 122  116  111  105  96  84  74  54  39  23 
M 101  98  95  90  84  75  66  48  35  22 
MAJ 2007
GemUR (5.00 - 5.99 kr)

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3
D 950  680  600  500  410  330  230  130  75  50 
E 680  600  500  440 380  300  220  120  70  45 
F 590  500  450  400  340  270  210  110  65  40 
G 500  440  380  350  300  240  200  105  60  40 
H 400  350  340  280  250  210  170 100  55 35 
I 300  290  260  230  210  170  150  95  50  35 
J 210  200  190  180  170  140  130  90  50  30 
K 170  160  150  140  130  120  100  80  45  30 
L 140  130  120  110  100  90  80  60  45  25
M 120  110  100  90  80  70  60  50 40  25
MAJ 2007

 Biuletyn
Je瞠li chcesz by informowany o nowych ofertach na stronie wpisz swoj e-mail (If you want to get our newsletter enter your e-mail.).
Dane osobowe (imi, nazwisko, e-mail), kt鏎e podasz w tym formularzu b璠 wykorzystywane tylko w celach marketingowych naszej firmy.
W ka盥ym momencie mo瞠sz wypisa si z naszego biuletynu. Twoje dane nie b璠 udost瘼niane ani sprzedawane osobom postronnym.

Imi: Nazwisko: E-mail: